Charlotte

Charlotte Antonsen

Politisk erfaring og samarbejdsevne

 

Nu er tiden kommet til at stille op til lokalpolitik. Det er 10 år siden, jeg forlod landspolitik. Børnene er nu voksne. Min virksomhed er der styr på. Så der er ikke længere nogen undskyldning for, ikke at melde sig under fanerne her i Rudersdal Kommune.

 

17 års politisk erfaring fra Christiansborg er en god ballast i lokalpolitik, hvor samarbejde og kompromisser er dagligdag, når borgerne skal betjenes. Og så er det nok heller ingen skade til, med nogle gode relationer til Christiansborg, hvor der træffes beslutninger af vidtrækkende betydning – ikke mindst vedrørende vore boligudgifter og den milliard-store udligning til andre kommuner.

 

Jeg har været politisk aktiv hele mit liv, lige siden jeg i 1978 meldte mig ind i Moderate Studenter på Københavns Universitet, hvor jeg senere blev formand for organisationen og desuden blev valgt til bestyrelsen af universitetet (Konsistorium). I Folketinget med kreds i Nordsjælland, bl.a. Birkerød fra 1990 – 2007. Og i dag arbejder jeg såmænd også med politik i min egen kommunikationsvirksomhed, hvor jeg arbejder med politisk rådgivning.

 

Jeg er et engageret menneske og interesserer mig for, at vi skal have de bedst mulige vilkår for at skabe gode liv. Jeg går til valg på:

 

-I dag er jeg fx optaget af, at vi bliver bedre til at udnytte mulighederne inden for telemedicin. Vore kronikere skal ikke fare frem og tilbage til læger og sygehuse, når man via en computerskærm og nogle billige måleinstrumenter kan følge og behandle den syge i eget hjem.

 

-Det er også vigtigt, at kommunen understøtter vore mange initiativrige borgere. Vi skal udnytte de kommunale lokaler og faciliteter bedst muligt. Hvorfor skal skolerne gymnastiksale stå tomme om aftenen eller i week-enden, hvis der er et par borgere eller 7, der ønsker at lave Yoga eller dans?

 

-De voksende boligudgifter kan vi ikke gøre noget ved på rådhuset. Men vi kan måske se lidt mere på, hvordan vi kan understøtte vore borgeres muligheder for så at spare på andre udgifter?

 

Jeg håber, at du har tillid til mig, og at du vil overveje at stemme personligt på mig på Venstres liste. Venstres liste er sideordnet, dvs. kandidaterne bliver alene valgt ud fra antallet af personlige stemmer. På den måde bestemmer dit kryds på stemmesedlen, hvem der bliver valgt.

 

X Charlotte Antonsen, Venstre

 

 

CV: CHARLOTTE ANTONSEN

Cand.polit. Adresse: Mothsvej 61, 2840 Holte. Født 1959 i København. Børn: Ulrik på 22 år og Elizabeth 19 år. E-mail: ca@charlotteantonsen.dk, Telefon 31 15 24 35. www.charlotteantonsen.dk. Linkedin: https://www.linkedin.com/in/charlotteantonsen/

 

 

Fra 2010 Selvstændig rådgiver politik og kommunikation CACommunications

2016 - Medlem af repræsentantskabet i NORLIV, ny stressfond

2015 – Medlem af repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

2010- 13 Medlem af Bestyrelsen i NAVIAIR

2009 Kandidat Europa-Parlamentet, 24.000 personlige stemmer

2007- Stifter og formand Erhvervsklubben i Nordsjælland

2001- Lægdommer Landsskatteretten, der har medhold i 40% af sagerne

1990 - 2007 Medlem Folketinget for Venstre

1990 – 2007 EU-ordfører i Folketinget

1990 – 2007 Folketinget: Europa-, arbejdsmarkeds-, erhvervs-, skatte- og socialudvalg, udenrigspolitisk Nævn. Ældreordfører i socialudvalget

1986 - 1991 EU-konsulent

1981 -1982 Formand Moderate Studenter, Københavns Universitet

1982 - 84 Medlem af konsistorium (bestyrelsen) Københavns Universitet

1977 Student Lyngby Statsskole Mat.nat.

 

Charlotte Antonsen, tidl. MF(V)

Dir. cand.polit.

CACommunications

Mothsvej 61, 2840 Holte

Mobil: 31 15 24 35

CVR 3291 0688